Meny
Meny

UMM på besøk i kommunestyret

Onsdag var seks UMMere fra Sandnessjøen ungdomsskole på besøk i Alstahaug kommunestyre. De fortalte hva MOT er og utfordret også politikerne til å bli med på en MOT-øvelse som elevene selv hadde prøvd i et MOT-besøk tidligere.

1

Det var Marie Larssen, Victoria Langø, Sigurd Bangstad, Marcus Tro Åsvang, Julie Sandstrak og Agny Soquillo Hansen som hadde tatt jobben med å informere politikerne i Alstahaug om jobben de gjør som UMM.

Ungdommene fortatle historien om «Brua» og de informerte kort om MOT sine tre kjerneverdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Videre fortalte de kort om hvordan de hadde fått jobben som UMM og hvilke oppgaver de har.

Så ga de politikerne en utfordring. De ba alle stille seg opp på gulvet bak i kommunestyresalen. Der klistret de en lapp i panna på hver av politikerne. Etterpå skulle politikerne gå rundt blant hverandre og avhengig av hva som sto på lappen til personer de møtte skulle de enten ignorere dem, gi dem et kort «Hallo» eller bli voldsomt glade for å se dem. Etterpå ba Julie dem om å stille seg opp i grupper etter hva de trodde sto på deres lapp. De fleste skjønte hvilken gruppe de hørte hjemme i. Videre ville Julie gjerne vite om politikerne skjønte hvorfor de hadde gjort denne øvelsen. Et av svarene var at de trodde UMMerne ville belyse hvordan det var for mennesker å aldri bli smilt til, sagt hei til eller i det hele tatt sett. En annen av politikerne sa at øvelsen hadde vært en tankevekker for han.

2

Avslutningsvis fortalte hver og en av UMMerne litt om hvorfor de hadde ønsket å være Ungdom Med MOT før de takket kommunestyret for at de fikk komme.

Før UMMerne dro tok ordfører Bård Anders Langø ordet og takket ungdommene for besøket og for den viktige jobben de gjør for miljøet på skolen sin. Med seg ut døra fikk ungdommene en stor applaus fra kommunestyret.

Del denne artikkelen

Fant du det du lurte på?

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Gruppen
Uno-X Gruppen
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge