Lindås har fått nye informatørar

Det er ikkje kjekt når informatørar av ymse grunnar ikkje lenger kan vere ein del av MOT teamet. Men sånn er det berre. Og då er  det viktig at ein kan omstille seg, vere kreativ og sjå potensiale i eit nytt team. Og det har vi gjort – og vi har vore særs heldige.

Visjonslogo m tekst

Åse Hagesæter er ei drivande god dame frå Hjelmås med eit stort nettverk og mange i kommunen kjenner ho. Ho er lærar på Lindås ungdomsskule og har i lang tid snakka varmt om MOT. No er ho utdanna informatør og skal frå hausten av vere ein del av MOT teamet i Lindås. Me ønskjer ho hjarteleg velkommen i teamet.

Ketil Porsmyr er og ein kjend person i regionen.  Ein frilufts- og sportsinteressert sprek kar med mange jern i ilden. Ansatt på Knarvik ungdomsskule og brenn for arbeid med – og tilrettelegging for born og ungdom. Han fekk si informatørutdanning i juni 2014 saman med Åse. Velkommen til Ketil.

Øyvind Feste er ein kjernekar og ein humørspreiar. Han driv eigen køyreskule og er engasjert i mykje. Han skal få informatørutdanninga si i okt 2014 og vi gler oss til at han skal bli eit «fullverdig medlem» i MOT teamet.

Desse tre dedikerte personane vil vere ein kjemperessurs i MOT teamet. Vi er glade og stolte over at dei vil vere ein del av teamet vårt.

Her finn du dei andre informatørane i kommunen

Alexander, Charlotte og Marit

MOT i Lindås har hatt ein vår kor nokre av våre dedikerte informatørar har endra arbeidssituasjon, og dermed ikkje kan vere med oss i MOT teamet. Vi vil savne Alexander, Marit og Charlotte.  Men det er no eingong slik at «eingong ein MOTar – alltid ein MOTar»

Tusen takk for samarbeidet så langt. Og dykk er sjølvsagt velkomne for å få ein føling med korleis det var «då eg var så heldig å få vere MOT informatør i Lindås.» Den kjensla slipp aldri taket.

 

 

Randi er best i sørnorge

randi træland hella4MOT informatør Randi Træland Hella ble kåret til den beste informatøren i regionen sør- og vestlandet. Dette skjedde på MOT sin landslagssamling på Stjørdal sept 2013, i skarp konkurranse med mange andre.

Randi er det næraste ein kjem genuint dedikert informatør. Ho er uselvisk i høve eigne ønskje og behov og legg til rette for at alle kring henne skal ha det bra. Ho meiner det ho seier og gjer det ho meiner – alt til det beste for andre. Dette legg ungdomen merke til og den positive responsen på Randi sin veremåte er god å sjå.

Randi har ein eigen evne til å sjå og kommunisere med ungdom på ein måte som skaper tryggleik kring vanskelege tema. Dette er ungdommelege eigenskaper som er avgjerande for det gode arbeidet ho gjer, både som informatør og som helsesyster i kommunen.

Randi er aktiv innen mange område på frivillig basis, ho er samfunnsengasjert og ikkje redd for å ta i eit tak. Ho er ein drivande positiv kraft for heile MOT-teamet i Lindås – inviterer til samlingar, fikser og ordner opp. Ho er den fyrste til å seie ”Eg gjer det!”

Randi veit at ungdom treng struktur og sunne verdiar. Ho veit at ungdom treng vaksne rollemodellar. Struktur, verdiar og solide roller er i korte trekk – Randi.

MOT i Lindås kommune er særdeles heldig som har Randi som MOT-informatør og vi GRATULERAR.

 

MOT informatør i Lindås

Lindås kommune er veldig heldig som har ein særdeles dedikert stab av informatørar.

Birgitte Bruget er fra Brumundal, lærar, super trombonespelar med Manger Musikklag og informatør fra juni 2010.

Randi Træland Hella er fra Hundvin i Lindås kommune. Helsesøster med mange jern i ilden og eit drivande engasjement for barn og ungdom. Utdanna informatør februar 2010 og blei kåra til årets informatør for sør- og vestlandet i 2013.

Magne Legernes er særs engasjert og har eit stort nettverk av folk. Han er dedikert til idrett og friluftsliv og brenn for bygda si Alversund. Magne er fysioterapeut og fekk sin informatørutdanning i februar 2010. Magne er fotballtrener for eit MOT-guttelag som grunna haldningane sine blir lagt merke til i heile regionen.

Hans Henrik Karlsøen har vore med sidan starten og fekk sin informatørskolering juni 2009. Han er frå Hardanger og er utdanna lærar.

Åse Hagesæter er frå Hjelmås i Lindås kommune. Ho har snakka varmt om MOT i mange år og fekk endeleg si informatørskolering i juni 2014. Åse er utdanna lærar, ein glimrande pianist og kordirigent.

Ketil Porsmyr er og ein kjend person i regionen. Ein frilufts- og sportsinteressert sprek kar med mange jern i ilden. Ansatt på Knarvik ungdomsskule og brenn for arbeid med – og tilrettelegging for born og ungdom. Han fekk si informatørutdanning i juni 2014.

Øyvind Feste er ein kjernekar og ein humørspreiar. Han driv eigen køyreskule og er engasjert i mykje. Han skal få informatørutdanninga si i okt 2014 og vi gler oss til at han skal bli eit “fullverdig medlem” i MOT teamet.
Visjonslogo m tekst

Me vil ikkje gløyme informatørane som har vore med oss i Lindås:

Marit Tømmermo er utdanna lærar og ein dirigentkapasitet i regionen. Opprinnelig frå Rock City (Namsos) og fekk sin informatørskolering i september 2010. Marit slutta som informatør i Lindås juni 2014.

Alexander Kjesæth er fra Alversund, lærar og fikk sin informatørutdanning aug 2009. Han sluttet som informatør i Lindås juni 2014.

Charlotte Nielsen kom hoppande frå nabokommunen Masfjorden, ferdig utdanna informatør og glei rett i i MOT teamet i Lindås. Charlotte er utdanna fysioterapeut og slutta i MOT Lindås juni 2014.

Åsmund Steine var med heilt frå starten av MOT i Lindås. Han er lærar og blei utdanna informatør i juni 2009. Han flytta ut av kommunen i januar 2010 og slutta da som informatør i Lindås.

Jorunn Blindheim er lærar og blei utdanna informatør i juni 2009. Ho var med som informatør fram til våren 2012 då andre oppgåver i skulen måtte prioriterast.

 

Me takker for innsatsen og engasjementet kor alle har bidratt med at MOT Lindås blei kåra til Årets lokalsamfunn med MOT i 2012.