Meny
Meny

Ny leder, og hun har MOT!

Vi har fått ny rådmann i Marker. Dvs si at vi også har fått ny MOT-leder. For ei dame!

Vi har bedt Tove å svare på noen spørsmål:

Hva heter du?

Tove Elisabeth Kolstad Skadsheim er det fulle navnet mitt, men til daglig bruker jeg bare Tove. Enkelt og greit!

Hva drømmer du om?

Jeg kan ha store drømmer på vegne av hele jordkloden, eller jeg kan ha drømmer for meg selv og mine rundt meg. Felles for drømmene mine er fred, frihet, utvikling og trygghet – for én og for alle. Det vil jeg aldri slutte å drømme om.

Så har jeg også mine helt personlige hverdagsdrømmer om å av og til kunne leve et stille liv i den lille fjellandsbyen Tourtour i franske Provence – en drøm jeg faktisk innimellom virkeliggjør i form av et ferieopphold nå og da.

Hva er din nerdeting? (som du brenner ekstra for)

Når det gjelder hva som virkelig er mine nerdeting er jeg litt usikker på hva jeg skal svare. Men i jobbsammenheng kan jeg si at jeg brenner veldig for etikk generelt og det å heve den etiske kompetansen. I den forrige jobben min ledet jeg kommunens etikkarbeid i syv år, noe som var utrolig lærerikt. Vi som jobber i kommunen står over et så stort spekter av komplekse og utfordrende situasjoner som krever etisk bevissthet og god dømmekraft. Å ruste oss til å stå i dette brenner jeg for.

Hvor kommer du i fra?

Jeg er født i Trondheim, og bodde i Trøndelag de to første årene av livet. Der har jeg fortsatt «halve slekta» og store deler av hjertet mitt. Så flyttet vi til Ørje hvor jeg var så heldig å leve og bo hele oppveksten min. Nå bor jeg i Eidsberg, på en liten gård ute på landet. Det trives jeg så godt med!

Hva har du jobbet med tidligere?

Jeg er opprinnelig utdannet vernepleier, og de første 18 årene etter endt utdanning har jeg hatt ulike jobber knyttet til tjenester for barn, unge eller voksne med ulike funksjonsnedsettelser: på skole, sosialkontor, dagsenter, bofellesskap og som leder av ulike tjenestetilbud. Etter hvert startet jeg opp i en rådgiverstilling i rådmannens stab i Askim, tok en masterutdanning i tverrfaglig samarbeid og ble etter hvert strategileder for Strategienheten i samme kommune. Der hadde jeg ansvar for et bredt fagområde knyttet til samfunns- og organisasjonsutvikling. Spennende!

Hvorfor søkte du på jobben som rådmann i Marker?

Å jobbe i en kommune er spennende, pulserende, utviklende og utfordrende på alle måter, der hver enkelt medarbeiders kompetanse og jobbutførelse er helt vesentlig for å gi innbyggerne trygge og gode tjenester – fra spedbarn til de aller eldste. Jeg trives godt i lederrollen, og til å bidra til en ønsket retning. Det å få sitte ved roret, bidra til å finne løsninger, tenke framtidsrettet, sette mål – og alt dette i fellesskap med ledere og medarbeidere – er nok en hovedgrunn til at jeg valgte å søke. 

Hvorfor fikk du jobben?

De som rekrutterte meg ga meg tilbakemeldinger på at mine evner til relasjonsledelse og lagspill, min erfaring med samspillet mellom politikere og administrasjonen, samt min brede kjennskap til en kommunes daglige drift og oppgaveportefølje var avgjørende for deres innstilling. Dette er egenskaper jeg hele tiden forsøker å forvalte godt og riktig.

Hva gjør deg til en god leder?

For å utøve god ledelse er det helt grunnleggende å vise tillit og ha tro på mine medarbeideres bidrag. Jeg skal motivere og gjennom min væremåte og det jeg sier bidra til at den enkelte tror på egen mestring av jobboppgavene. Dette betinger at jeg er tydelig, bevisst, ryddig og selv viser mot og trygghet, men at jeg og stiller krav, gir råd og konstruktive tilbakemeldinger

Hva gleder du deg mest til i tiden som kommer? ( i jobben altså)

Jeg gleder meg til å få hilse på enda flere medarbeidere og til å kjenne organisasjonen enda bedre. Det er alltid litt krevende å være ny, enten det er som elev, nyinnflyttet eller i en ny jobb. Det er likt for alle. Når jeg blir bedre kjent vil jeg ha økt min forståelse for organisasjonen, noe som også vil bidra til at jeg lettere kan se ressurser og oppgaver i en sammenheng.

Hva synes du om at Marker er et lokalsamfunn med MOT?

Lenge før det var kjent for meg at jeg skulle bli rådmann i Marker var det kjent for meg at Marker er et samfunn med MOT på alle måter. Utad har Marker et omdømme knyttet til MOT. Dette viser seg først og fremst i den satsingen kommunen har på ungdom og oppvekst, med trygghet, raushet og anerkjennelse av hver enkelt i fokus. Å velge å satse på medmenneskelighet, på å gjøre hverandre sterke, på å bevisstgjøre oss om viktige valg – det er egenskaper ved organisasjonen OG lokalsamfunnet Marker som jeg som rådmann setter svært høyt, og som jeg er særdeles stolt av.

Noe annet du har lyst til å legge til?

Jeg vil heie ekstra på alle dere som gjennom MOTarbeidet har livet til ungdom i sentrum: Heia dere!12246632_10205175261954187_1004069486944974522_n

 

 

 

Del denne artikkelen

Fant du det du lurte på?

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Gruppen
Uno-X Gruppen
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge